» Tanglu » Paket » aequorea » virtual » java-gcj-compat-dev
staging  ] [  aequorea  ] [  bartholomea  ] [  dasyatis  ] [  chromodoris  ]

Virtuellt paket: java-gcj-compat-dev

Detta är ett virtuellt paket. Se Debians policy för en definition av virtuella paket.

Paket som tillhandahåller java-gcj-compat-dev

gcj-jdk
gcj and Classpath development tools for Java(TM)