» Tanglu » Пакети » Резултат от търсенето на пакети

Търсене в конкретна дистрибуция: [staging] [aequorea] [aequorea-updates] [bartholomea] [bartholomea-updates] [chromodoris] [chromodoris-updates] [dasyatis]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [armhf]

Търсене за пакети-източници, чиито имена съдържат mysql в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 52 пакета.

Пакет-източник aolserver4-nsmysql

Пакет-източник automysqlbackup

Пакет-източник dbf2mysql

Пакет-източник erlang-p1-mysql

Пакет-източник gmysqlcc

Пакет-източник golang-github-go-sql-driver-mysql

Пакет-източник groonga-normalizer-mysql

Пакет-източник haskell-hsql-mysql

Пакет-източник libclass-dbi-mysql-perl

Пакет-източник libcrypt-mysql-perl

Пакет-източник libdatetime-format-mysql-perl

Пакет-източник libdbd-mysql-perl

Пакет-източник libmysql-diff-perl

Пакет-източник libnss-mysql-bg

Пакет-източник libodb-mysql

Пакет-източник libtime-piece-mysql-perl

Пакет-източник mha4mysql-manager

Пакет-източник mha4mysql-node

Пакет-източник mysql++

Пакет-източник mysql-5.5

Пакет-източник mysql-5.6

Пакет-източник mysql-connector-c++

Пакет-източник mysql-connector-java

Пакет-източник mysql-connector-net

Пакет-източник mysql-connector-python

Пакет-източник mysql-mmm

Пакет-източник mysql-ocaml

Пакет-източник mysql-proxy

Пакет-източник mysql-sandbox

Пакет-източник mysql-utilities

Пакет-източник mysql-workbench

Пакет-източник mysqltcl

Пакет-източник mysqltuner

Пакет-източник node-mysql

Пакет-източник pam-mysql

Пакет-източник parser-mysql

Пакет-източник php-mdb2-driver-mysql

Пакет-източник php-mysqlnd-ms

Пакет-източник pinba-engine-mysql

Пакет-източник postgresql-mysql-fdw

Пакет-източник prometheus-mysqld-exporter

Пакет-източник puppet-module-puppetlabs-mysql

Пакет-източник python-mysqldb

Пакет-източник python-pymysql

Пакет-източник rmysql

Пакет-източник ruby-dataobjects-mysql

Пакет-източник ruby-dbd-mysql

Пакет-източник ruby-mysql

Пакет-източник ruby-mysql2

Пакет-източник tdbcmysql

Пакет-източник voms-mysql-plugin

Пакет-източник zope-mysqlda