» Tanglu » Пакети » bartholomea-updates » Индекс
staging  ] [  aequorea  ] [  aequorea-updates  ] [  bartholomea  ] [  bartholomea-updates  ] [  chromodoris  ] [  chromodoris-updates  ] [  dasyatis  ]

Списък на разделите в „bartholomea-updates“

Административни инструменти
Инструменти за управление на системните ресурси, потребители и т.н.
Mono/CLI
Всичко за Mono и CLI
Бази данни
Сървъри и клиенти за бази данни
Пакети udeb за инсталатора на Дебиан
Специални пакети, предназначени за създаване на варианти на инсталатора на Дебиан. Да не се инсталират на нормална система!
Откриване на грешки
Пакети с информация, улесняваща откриването на грешки в изпълними файлове и библиотеки.
Разработка
Инструменти за разработка, компилатори, среди за разработка, библиотеки и т.н.
Документация
Често задавани въпроси, ръководства и други документи обясняващи всичко за Дебиан, както и софтуер нужен за разглеждане на документация (man, info и т.н.).
GNOME
Работна среда GNOME, комплект от мощни и лесни за използване приложения.
Графика
Редактори, програми за разглеждане, конвертори... Всичко необходимо за един художник.
Уеб-сървъри
Уеб-сървъри и модули за тях.
Интерпретатори
Всякакви видове интерпретатори и макро-процесори.
Java
Всичко за Java.
Ядра
Ядра на операционната система и модули за тях.
Разработка на библиотеки
Библиотеки, необходими на разработчиците за да пишат програми, които да ги използват.
Библиотеки
Библиотеки, използвани от други програми. Предоставят функционалност на разработчиците.
Лисп
Всичко за Лисп
Езикови пакети
Локализация на големи софтуерни пакети
Поща
Програми за доставка, четене и писане на електронни съобщения.
Математика
Математически софтуер.
Разни
Разнообразни програми, които не попадат в другите категории.
Мрежа
Сървъри и клиенти за връзка със света.
OCaml
Всичко за OCaml, реализация на езика ML.
Стари библиотеки
Стари версии на библиотеки, запазени за съвместимост със стари приложения.
Други операционни и файлови системи.
Софтуер за изпълнение на програми, компилирани за други операционни системи и за използване на техните файлови системи.
Пърл
Всичко за Пърл, интерпретиран скриптов език за програмиране.
PHP
Всичко за PHP.
Питон
Всичко за Питон, интерпретиран, интерактивен обектно-ориентиран език за програмиране.
Руби
Всичко за Руби, интерпретиран обектно-ориентиран език.
Наука
Основни инструменти за научна работа.
Обвивки
Командни обвивки. Приятелски настроен интерфейс за начинаещи.
Звук
Инструменти за работа със звук: смесване, възпроизвеждане, записване, просвирване на CD и др.
Текстообработка
Инструменти за форматиране и отпечатване на текстови документи.
Инструменти
Инструменти за работа с файлове/дискове, инструменти за архивиране, наблюдение на системата, системи за вход и т.н.
Системи за контрол на версиите
Системи за контрол на версиите и свързани инструменти.
Видео
Възпроизвеждане, редактиране, записване и поточно видео.
Виртуални пакети
Виртуални пакети.
Софтуер за Уеб.
Уеб-сървъри, уеб-четци, сървъри-посредници, инструменти за теглене и т.н.
Софтуер на X Window System
X сървъри, библиотеки, шрифтове, терминални емулатори и много други свързани приложения.

Всички пакети
(компактен компресиран списък)